ملزومات پلاستیکی آزمایشگاهی|ملزومات پلاستیکی آزمایشگاهی

ملزومات پلاستیکی آزمایشگاهی

تاریخ:۱۳۹۳/۰۸/۱۵

باریل 10 لیتری ساخت شرکت کارتل ایتالیا
رک میکروتیوپ 0.5 ساده 72 خانه ساخت ایتالیا
رک نوک سمپلر سفید ساخت ایتالیا
فلاسک کشت سلولی با درب فیلتردار استریل ساخت شرکتJET BIOFIL® کان
قیف دکانتور پلاستیکی 1000 میلی ساخت آلمان
نوک سمپلر 0.1 - 10 µ استریل کریستالی کیسه هزار عددی ساخت شرکت J
نوک سمپلر 10 - 100 µ استریل- فیلتردار همراه رک 96 خانه ساخت شرک
نوک سمپلر آبی بسته 500 عددی ساخت ایتالیا
نوک سمپلر سفید بسته 1000 عددی ساخت ایتالیا
پوار پیپت پاستور
پیپت مدرج 10 میلی پلاستیکی استریل فیلتردار