تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی تست رنگ و رزین|تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی تست رنگ و رزین

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی تست رنگ و رزین

تاریخ:۱۳۹۴/۰۹/۱۰

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی تست رنگ و رزین

 

1. ضخامت سنج رنگ، آبکاری و پوشش

2. ضخامت سنج التراسونیک

3. ضخامت سنج مخرب

4. ضخامت سنج غلطکی

5. ضخامت سنج فیلم تر

6. فوردکاپ متغیر

7. گرایندومتر دو شیاره

8. تست چسبندگی (کراس کات)

9. پیکنومتر آلومینیومی

10. کاپینگ تست (تست جامی شدن)

11. سختی سنج مدادی به همراه 16 نوع مداد

12. سختی سنج قلمی همراه با سه فنر

13. سختی سنج پاندولی اتوماتیک دیجیتال با پاندول

14. براقیت سنج 60 و 20, 45, 60 درجه

15. دستگاه رنگ سنج

16. سالت اسپری با حجم های مختلف

17. ویسکومتر کربس

18. نقطه شبنم سطح

19. تست ضربه رنگ با وزنه

20. تست ضربه و تست خمش (مندرل)

21. انواع اپلیکاتور (فیلم کش)

22. کابین مقایسه نوری (Color matching)

23. هالیدی دتکتور 30 کیلووات

24. براقیت سنج تک زاویه 60 درجه

25. براقیت سنج سه زاویه 20، 60 و 85