تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی دارو و دارو سازی|تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی دارو و دارو سازی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی دارو و دارو سازی

تاریخ:۱۳۹۴/۰۹/۱۰

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی دارو و داروسازی

1. پلاریمتر اتوماتیک

2. رفراکتومتر اتوماتیک

3. فرمانتور آزمایشگاهی و صنعتی

4. مادون قرمز فوریه FTIR) )

5. اسپکتروفتومتر UV-VIS تک پرتویی و دو پرتویی

6. اسپکتروفلوریمتر

7. جذب اتمی Atomic Absorption

8. کروماتوگراف مایع با کارایی بالا HPLC) ) با انواع دتکتور

9. کروماتوگراف گازی GC با انواع دتکتورهای FID-TCD-ECD-NPD

10. کروماتوگراف گازی- طیف سنج جرمی GC-MS

11. آنالایزر حرارتی DSC/TGA

12. آب مقطرگیری

13. دیونایزر

14. تانسیومتر

15. فریزدرایر

16. پتانسیومتر

17. کارل فیشر

18. اتوکلاو آزمایشگاهی و صنعتی

19. میکروسکوپ با سیستم مانیتورینگ

20. CO2 اینکوباتور

21. اتاقک تست تاثیرات شرایط محیطی بر روی دارو

22. اینکوباتور یخچالدار

23. آون و آون وکیوم (آون خلاء)

24. سانتریفیوژ معمولی و یخچالدار

25. روتاری اوپراتور(تقطیر در خلاء)

26. هیتر مگنت (هات پلیت استایرر)

27. هموژنایزر

28. دستگاه پرس قرص

29. دستگاه تست حلالیت قرص

30. دستگاه تست فروپاشی قرص

31. دستگاه سختی سنج قرص

32. دستگاه ست شکستگی قرص