تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی ژنتیک، آسیب شناسی و بیوتکنولوژی|تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی ژنتیک، آسیب شناسی و بیوتکنولوژی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی ژنتیک، آسیب شناسی و بیوتکنولوژی

تاریخ:۱۳۹۴/۰۹/۱۰

ت

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی ژنتیک ، آسیب شناسی و بیوتکنولوژی

 

1. ترمال سایکلر

2. ترمال سایکلر گرادینت

3. Real Time PCR

4. سیستم اتوماتیک روبوتیک PCR

5. الایزا ریدر

6. الایزا واشر

7. الکتروفورز عمودی

8. الکتروفورز افقی

9. الکتروفورز دوبعدی

10. سیستم عکسبرداری از ژل

11. ترانس ایلومیناتور

12. هموژنایزر التراسونیک

13. هات بلاک

14. فرمانتور

15. اتاقک یو-وی (UV)

16. میکروسکوپ معکوس ( Invert )

17. میکروسکوپ الکترونی TEM / SEM / AFM

18. تانک حمل نیتروژن (ازت)

19. تانک نگهداری اسپرم

20. پیپت ثابت و متغیر تک کاناله ، هشت کاناله و دوازده کاناله

21. سمپلر

22. بورت اتوماتیک

23. سیستم تزریق نمونه (میکرو اینجکتور)

24. کروماتوگراف لایه نازک TLC