تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی کارخانجات شیر و مواد لبنی|تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی کارخانجات شیر و مواد لبنی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی کارخانجات شیر و مواد لبنی

تاریخ:۱۳۹۴/۰۹/۱۰

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی کارخانجات مواد لبنی و شیر و فراورده ها

 

1. اتوانالایزر شیر

2. کرایوسکوپ

3. سانتریفیوژ شیر

4. PH متر

5. کلدال هضم و تقطیر اتوماتیک

6. سوکسله اتوماتیک

7. اتوکلاو

8. ترازوی رطوبت سنج

9. بوتیرومتر شیر ، بوتیرومتر پنیر و بوتیرومتر خامه

10. اینکوباتور

11. رفراکتومتر