تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی کشاورزی و گیاه شناسی و گیاه پزشکی|تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی کشاورزی و گیاه شناسی و گیاه پزشکی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی کشاورزی و گیاه شناسی و گیاه پزشکی

تاریخ:۱۳۹۴/۰۹/۱۰

 

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی کشاورزی و گیاه شناسی و گیاه پزشکی

 

1. دستگاه تعیین سطح برگ گیاه (مخرب و غیر مخرب )

2. محفظه رشد گیاه (گراس چمبر)

3. اتاقک جوانه زنی

4. دستگاه رطوبت سنج برگ گیاه (بمب آب گیاه)

5. فتوسنتز متر

6. کلروفیل متر

7. کلروفیل فلورسنس

8. پرومتر

9. میکروسکوپ معکوس

10. استریومیکروسکوپ

11. اگر خاک و نمونه بردار خاک

12. رطوبت سنج خاک

13. دابل رینگ

14. شوری سنج

15. دفترچه رنگ خاک مانسل

16. مولتی پارامتر خاک

17. پنترومتر

18. سایکرومتر

19. کاساگرانده

20. کلسیمتر

21. عصاره گیر

22. همزن خاک

23. PH متر خاک

24. EC متر خاک

25. دستگاه حد روانی خاک به روش نفوذ مخروط

26. چگالی سنج خاک (هیدرومتر خاک)

27. چکش تراکم برقی اتوماتیک خاک

28. نفوذ پذیری خاک بار افتان و بار ثابت

29. دستگاه پین هول جهت تست واگرایی خاک

30. دستگاه تک محوری برقی

31. سبد افت زنی سنگ

32. دستگاه بار نقطه ای

33. آسیاب سنگ

34. سنگ شکن فکی

35. دستگاه تست سایش لوس آنجلس

36. مقسم شن و ماسه

37. شیکر الک خاک

38. دستگاه تراش خاک

39. نمونه در اور خاک

40. میز ویبره جهت دانسیته خاک چسبنده

41. وسایل دانسیته به روش مخروط

42. دستگاه برش مستقیم خاک

43. دستگاه تحکیم همزمان سلولهای سه محوری