تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی مشترک در کلیه آزمایشگاه ها|تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی مشترک در کلیه آزمایشگاه ها

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی مشترک در کلیه آزمایشگاه ها

تاریخ:۱۳۹۴/۰۹/۱۰

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی مشترک در کلیه آزمایشگاه ها

 

1. هات پلیت

2. هیتر استایرر

3. هموژنایزر

4. شیکر لوله ورتکس

5. شیکر ارلن و بالن

6. فریزر آزمایشگاهی

7. هود شیمیایی

8. هود میکروبی لامینار فلو

9. آون (فور)ینکوباتور

10. انکوباتور

11. شیکر اینکوباتور

12. میکروسکوپ

13. ترازوی آزمایشگاهی

14. آب مقطر گیری یکبار تقطیر

15. آب مقطر گیری دوبار تقطیر

16. سانتریفیوژ و میکروفیوژ

17. بن ماری جوش (حمام آب)

18. اتوکلاو رومیزی و ایستاده

19. پیپتور ثابت و متغیر

20. سمپلر

21. بورت اتوماتیک