تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی کارخانجات محصولات و فراورده های گوشتی، سوسیس و کالباس|تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی کارخانجات محصولات و فراورده های گوشتی، سوسیس و کالباس

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی کارخانجات محصولات و فراورده های گوشتی، سوسیس و کالباس

تاریخ:۱۳۹۴/۰۹/۱۰

جهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی کارخانجات محصولات و فراورده های گوشتی ، سوسیس و کالباس

 

1. سیستم تمام اتوماتیک کجلدال هضم و تقطیر

2. سوکسله اتوماتیک و دستی

3. دستگاه تعیین میزان فیبر خام اتوماتیک و دستی

4. بمب کالریمتر

5. واتر اکتیویته

6. HPLC کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

7. GC کروماتوگراف گازی

8. جذب اتمی Atomic Absorption (اتمیک ابزربشن)