جابجایی دفتر کارن پویا نوآور

تاریخ:۱۳۹۵/۰۹/۱۳

به اطلاع میرساند دفتر شرکت کارن پویا نوآور به آدرس:میدان انقلاب خیابان کارگر شمالی بین نصرت و بلوار کشاورز ساختمان سامان طبقه 6 واحد 608 انتقال یافت.

لازم به ذکر است شماره تلفن های این شرکت هیچ تغییری نکرده است.