تخفیف فصل بهار

تاریخ:۱۳۹۶/۰۲/۰۴

شرکت کارن پویا نوآور خدمت ویژه ای برای خریداران محترم در نظر گرفته است.

خریداران محترمی که درخواست خود را از طریق منو تماس با ما در سایت ارسال نمایند شامل 10و 5 رصد تخفیف محصولات خواهند شد.