محصولات » ملزومات سکوبندی » ملزومات سکوبندی آزمایشگاه

 

زهوار مخصوص لبه ميز آزمايشگاهي:

 

زهوار مخصوص لبه ميز آزمايشگاهي از مواد درجه 1 درشاخه هاي 3 متري درداخل كشور توليد مي شود.

 

                                     

 

 

 

مواد ضد اسيد مخصوص درزگيري رويه ميزهاي آزمايشگاهي :

 

مواد ضد اسيد مخصوص درزگيري رويه ميزهاي آزمايشگاهي، شامل 2 قوطي چسب دوجزئي آردل ساخت كمپاني بوستيك آلمان