ملزومات سکوبندی

شیر آب ضد اسید شیر آب آزمایشگاه شیر آب مخلوط آزمایشگاهی شیر مخلوط ضد اسید شیر گاز ضد اسید شیر گاز آزمایشگاهی شیر آب هود شیر گاز هود نازل گاز هود خروجی گاز هود شیر آب سرد و گرم آزمایشگاهی شیرآب سرد و گرم ضد اسید خروجی آب هود خروجی ثابت کنترل هود شیر آب رو شلفی شیر آب زیر شلفی شیر وکیوم خروجی وکیوم خروجی هوا دوش و چشم شوی ضد اسید چشم شوی آزمایشگاهی دوش ضد اسید دوش و چشم شوی آزمایشگاهی چشم شوی دوبل رومیزی چشم شوی گالوانیزه دوش و چشم شوی اضطراری شیرآلاتآزمایشگاهی TOF Broen – Brownall – Arboles شیرآب مخلوط شیرآب سرد رومیزی شیرآب روشلفی شیرآب مخلوط سردوگرم شیرآب مخلوط پایه دار رومیزی شیرآب هود علم آب هود شیرگازرومیزی شیرگاز روشلفی شیرگاز زیرشلفی شیرگاز پیشانی با اتصالات شیرگازرومیزی دوطرفه شیرگازرومیزی 4 طرفه شیرگازرومیزی 2 طرفه شیرگازرومیزی دوقلو دستگیره معکوس شیر خلاء زیرشلفی شیرخلاء پیشانی شیر خلاء رومیزی

شیر آب ضد اسید شیر آب آزمایشگاه شیر آب مخلوط آزمایشگاهی شیر مخلوط ضد اسید شیر گاز ضد اسید شیر گاز آزمایشگاهی شیر آب هود شیر گاز هود نازل گاز هود خروجی گاز هود شیر آب سرد و گرم آزمایشگاهی شیرآب سرد و گرم ضد اسید خروجی آب هود خروجی ثابت کنترل هود شیر آب رو شلفی شیر آب زیر شلفی شیر وکیوم خروجی وکیوم خروجی هوا دوش و چشم شوی ضد اسید چشم شوی آزمایشگاهی دوش ضد اسید دوش و چشم شوی آزمایشگاهی چشم شوی دوبل رومیزی چشم شوی گالوانیزه دوش و چشم شوی اضطراری شیرآلاتآزمایشگاهی TOF Broen – Brownall – Arboles شیرآب مخلوط شیرآب سرد رومیزی شیرآب روشلفی شیرآب مخلوط سردوگرم شیرآب مخلوط پایه دار رومیزی شیرآب هود علم آب هود شیرگازرومیزی شیرگاز روشلفی شیرگاز زیرشلفی شیرگاز پیشانی با اتصالات شیرگازرومیزی دوطرفه شیرگازرومیزی 4 طرفه شیرگازرومیزی 2 طرفه شیرگازرومیزی دوقلو دستگیره معکوس شیر خلاء زیرشلفی شیرخلاء پیشانی شیر خلاء رومیزی

karen_noavar@yahoo.com 021 - 66568459 021-66123670

مشاوره و اجرای طرح سکوبندی آزمایشگاهی و تجهیزات آزمایشگاهی

آدرس : خیابان کارگر شمالی - بین نصرت و بلوار کشاورز- برج سامان - طبقه 6 - واحد 608