karen_noavar@yahoo.com 021 - 66568459 021-66123670

مشاوره و اجرای سکوبندی آزمایشگاهی و تجهیزات آزمایشگاهی

آدرس : خیابان کارگر شمالی - بین نصرت و بلوار کشاورز- برج سامان - طبقه 6 - واحد 608

کمد مواد آزمایشگاهی

از این دستگاه برای ذخیره سازی و نگهداری مواد شیمیایی خاص استفاده

میشود. مواد شیمیایی خاص از جمله اسیدها، بازها، مواد آلی فرار، مواد سمی،

مواد قابل اشتعال و مواردی از این قبیل که در اثر تبخیر و نگهداری غیر علمی

ممکن است موجب خسارتهای غیر قابل جبران گردند.

*جنس بدنه از استیل 304 و 316 و یا ورق فلزی می باشد .

*دارای فن سانتیریفوژ جهت خروج بخارات اسیدی و قلیایی

- ذخیره سازی و نگهداری معمولی مواد ذکر شده در بالا، در آزمایشگاه هایی که

هر روزه با چنین موادی سر و کار دارند، باعث بروز مشکلاتی همچون موارد

زیر میشود:

* اثر تخریبی مواد شیمیایی از جمله خوردگی، پوسیدگی، تغییر رنگ و... روی

مکان نگهداری

* آلودگی آزمایشگاه ها و فضاهای بسته با بخارهای حاصل از تبخیر مواد

شیمیایی و درنتیجه، آلودگی و صدمات فردی در اثر تنفس هوای آلوده و یا تماس

بدن با بخارهایی از این قبیل

* بروز حوادث در اثر واکنش مواد تبخیر شده با یکدیگر از قبیل آتش سوزی و

انفجار

* عدم دسترسی آسان به مواد شیمیایی به دلیل نداشتن محل مشخص